สภากาชาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบชุดธารน้ำใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับรองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจผู้ประสบอุทกภัย จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ดังนี้ 1.บ้านลำชี หมู่ที่9 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 62 ชุด 2. บ้านป่าเวย หมู่ที่8 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จำนวน 45 ชุด 3.บ้านพอก หมู่ที่6 บ้านหนองพญา หมู่ที่7 บ้านศรีราชา หมู่ที่8 และบ้านโนนสำราญ หมู่ที่10 ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จำนวน 256 ชุด โดยการร้องขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชั่นพ้นภัย สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ได้ทั้ง Play Store และ App Store

สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด นายอำเภอแม่แตง ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 70 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “มู่หลาน” ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านสบเลิม หมู่ 4 บ้านเป้า หมู่ 6 บ้านก๊านหงส์ และหมู่ 7 บ้านดง ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อาสายุวกาชาด รวมพลังช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดเชียงราย

16 สิงหาคม 2565 ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแม่สาย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ภายใต้การกำกับดูแลโดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย และ นางอภิญญา แป้นนอก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่สาย พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและ อาสายุวกาชาด จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังตั้งโรงทาน บริเวณศูนย์ กศน.อำเภอแม่สายโดยคณะครู และอาสายุวกาชาด กว่า 30 คน ร่วมกันทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 200 กล่อง ทั้งนี้ กศน.อำเภอแม่สาย ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ และ ปัจจัยในการช่วยเหลือ เพื่อนำไปเยียวยาผู้ประสบภัยต่อไป

กฟผ. มอบเงินบริจาค 2.8 ล้านบาท ให้สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมคณะ มอบเงินบริจาค จำนวน 2,800,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อเข้าบัญชีเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ 

สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย อำเภอเมืองยโสธร อำเภอกุดชุม อำเภอมูลทราย จังหวัดยโสธร

เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร รับมอบชุดธารน้ำใจฯ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัย อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 141 ชุด อำเภอกุดชุม จำนวน 162 ชุด และอำเภอทรายมูล จำนวน 133 ชุด ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ทั้งนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบให้ นายอำเภอเมืองยโสธร นายอำเภอกุดชุม

อาสากาชาด

อาสากาชาดมอบเงินสมทบทุนสร้างตึกศรีเสาวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี

อาสากาชาดมอบเงินสมทบทุนสร้างตึกศรีเสาวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี อาสากาชาดปฏิบัติงาน นางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง ผู้ดูแลอาสากาชาดและ พร้อมคณะมอบเงินจำนวน300,000 บาท ( สามแสนบาท)  เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างตึกศรีเสาวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โดยมี นายแพทย์สมยศ โล่จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นผู้รับมอบเงิน

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี ให้กำลังใจแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เเละให้กำลังใจ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบหมายให้อาสายุวกาชาดประจำอำเภอแก่งคอย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ ต.สองคอน และต.บ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 16 คน

สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน

สำนักงานอาสากาชาด ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน

วันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564 อาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 29 จำนวน คน ร่วมภารกิจบรรจุถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย นำไปมอบให้กับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย โดยอาสากาชาดร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 7,500 ชุด ณ โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  

อาสากาชาดปฏิบัติงานออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

อาสากาชาดปฏิบัติงานออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 1 – 27 พฤศจิกายน 2564 อาสากาชาด จำนวน 155 คน ร่วมสนับสนุนในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 64,748 คน และมีอาสากาชาดปฏิบัติงานออกหน่วยฉีดวัคซีน จำนวน 155 คน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล

อาสากาชาด ร่วมบรรจุผ้าห่ม โครงการ “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ปี65”

อาสากาชาด ร่วมบรรจุผ้าห่ม โครงการ “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ปี2565” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย นำคณะอาสากาชาด และ จิตอาสา จำนวน 30 คน ร่วมบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์​จำนวน 1,000 ชุด เพื่อ​นำไปช่วยเหลือ​ผู้ประสบภัย​หนาวในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ,แม่ฮ่องสอน​ เเละ,สกลนคร​​​ ณ คลัง​สัมภาระ​ผู้ประสบภัย​ ชั้น1 สำนักงานบรรเทา​ทุกข์​และ​ประชา​นา​มัย​พิทักษ์​ สภากาชาด​ไทย​ ในกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ2565”