อาสาสมัครกาชาดปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

อาสาสมัครกาชาด สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ให้บริการประชาชนที่เข้ารับบริการตามหน่วยต่างๆ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยตลอดเดือนกันยายน 2566 ให้บริการผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 10,361 ราย และ ปฏิบัติงานบรรจุยา จำนวน 27,296 ชุด สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทย สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน” อาสาสมัครกาชาด” ที่ App Store คลิก https://redcross.to/volunteerforios Google Play คลิก https://redcross.to/volunteerforandriod

สภากาชาดไทยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็ม 1 ให้กับเด็กหญิงในกลุ่มเปราะบาง

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก หรือ HPV เข็มที่ 1 ให้กับเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย และลดการเสียชีวิต เป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ยากและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนและบุคคลกลุ่มเปราะบางด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการดำเนินงาน ตามหลักมนุษยธรรม นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก หรือ HPV เข็มที่ 1 ให้กับเด็กหญิง ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในการนี้ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี/นายกเหล่ากาชาด พร้อมทั้ง นางศรินทิพย์ ศีลาเทวากูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ การปฏิบัติงานลงพื้นที่ให้การฉีควัคซีนในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ สภากาชาดไทยได้รับบริจาควัคซีน HPV…

สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนราธิวาส

สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนราธิวาส

สภากาชาดไทย โดย เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นำโดย นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานราชการในพื้นที่ มอบชุดธารน้ำใจผู้ประสบอุทกภัย ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น หลังจากเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย

สภากาชาดไทย ส่งเรือท้องแบน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 หน่วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ บริการรับ-ส่งประชาชนในหมู่บ้านปากเปือย ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเกิดน้ำท่วมถนนทำให้เส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านถูกตัดขาด ในการนี้นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ โดยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในหมู่บ้านดังกล่าว

อาสายุวกาชาด ช่วยบรรจุน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 อาสายุวกาชาด กศน.อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมที่ปรึกษาชมรมฯ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี บรรจุน้ำดื่มจำนวน 700 แกลลอน เพื่อนำไปมอบให้แก่จุดพักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ โอกาสเดียวกันนี้ ยังได้ช่วยเคลื่อนย้ายเรือท้องแบนที่เพิ่งเสร็จภารกิจช่วยเหลือผูัประสบภัยจากอำเภอนาเยีย ณ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

สภากาชาดไทยบริการรถรับ-ส่ง ประชาชนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มบริการรถยูนิมอคเพื่อ รับ -ส่ง ประชาชนข้ามฝั่งสะพานเเม่น้ำมูล ระหว่างอำเภอเมืองอุบลราชธานีกับอำเภอวารินชำราบ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 – 19.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ณ จุดบริการขึ้นรถวงเวียนน้ำพุ เเละจุดบริการขึ้นรถเทศบาลวารินชำราบ

สภากาชาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบชุดธารน้ำใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับรองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจผู้ประสบอุทกภัย จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ดังนี้ 1.บ้านลำชี หมู่ที่9 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 62 ชุด 2. บ้านป่าเวย หมู่ที่8 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จำนวน 45 ชุด 3.บ้านพอก หมู่ที่6 บ้านหนองพญา หมู่ที่7 บ้านศรีราชา หมู่ที่8 และบ้านโนนสำราญ หมู่ที่10 ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จำนวน 256 ชุด โดยการร้องขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชั่นพ้นภัย สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ได้ทั้ง Play Store และ App Store

สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด นายอำเภอแม่แตง ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 70 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “มู่หลาน” ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านสบเลิม หมู่ 4 บ้านเป้า หมู่ 6 บ้านก๊านหงส์ และหมู่ 7 บ้านดง ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อาสายุวกาชาด รวมพลังช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดเชียงราย

16 สิงหาคม 2565 ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแม่สาย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ภายใต้การกำกับดูแลโดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย และ นางอภิญญา แป้นนอก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่สาย พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและ อาสายุวกาชาด จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังตั้งโรงทาน บริเวณศูนย์ กศน.อำเภอแม่สายโดยคณะครู และอาสายุวกาชาด กว่า 30 คน ร่วมกันทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 200 กล่อง ทั้งนี้ กศน.อำเภอแม่สาย ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ และ ปัจจัยในการช่วยเหลือ เพื่อนำไปเยียวยาผู้ประสบภัยต่อไป

กฟผ. มอบเงินบริจาค 2.8 ล้านบาท ให้สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมคณะ มอบเงินบริจาค จำนวน 2,800,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อเข้าบัญชีเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ