กาชาดญี่ปุ่นดูงาน

เจ้าหน้าที่สภากาชาดญี่ปุ่นศึกษาดูงาน ณ สภากาชาดไทย

นางสาวคานาโกะ ฮาชิโมโตะ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการโลหิต คันโต-โคชิเนทสุ สภากาชาดญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและดูงาน ณ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก โดยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย หอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์ สวนงู สถานเสาวภา เพื่อชมนิทรรศการเรื่องงู และการรีดพิษงู และเยี่ยมชมการสาธิตการปฐมพยาบาลของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ต่อมา ตัวแทนสภากาชาดญี่ปุ่นได้เข้ารับฟังการบรรยายที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จากนั้น ดูงาน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ แล้วจึงเดินทางไปดูงาน ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต การเยี่ยมชมสภากาชาดไทย เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมต่างประเทศระยะสั้นของสภากาชาดญี่ปุ่น เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคโลหิตและโรคเอดส์ในประเทศไทย

ผ่าตัดปากแหว่ง จ.ชัยภูมิ

ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ ณ จ.ชัยภูมิ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สภากาชาดไทย สร้างรอยยิ้มแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น” ณ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 27 มกราคม 2563 นายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น” โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทย์อาสาสมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  และโรงพยาบาลชัยภูมิ ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ เช่น นิ้วติด นิ้วเกิน แผลหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อได้รับการผ่าตัดแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติให้ดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เริ่มโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่น ขึ้นในปี พ.ศ.2541 และในปี พ.ศ. 2548 สภากาชาดไทย…