ช่วยวาตภัย

มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ให้การช่วยเหลือพร้อมมอบชุดธารน้ำใจและเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย ลมกรรโชกแรงที่พัดบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสกลนคร จังหวัดเลย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี  และจังหวัดสิงห์บุรี  

แจกชุดธารน้ำใจในกรุงเทพฯ

มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในกรุงเทพฯ

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กรุงเทพมหานคร นำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปมอบให้แก่ผู้กักกันตนเอง 14 วัน ผู้ยากไร้และผู้ที่ขาดแคลน ในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 3 ราย เขตราชเทวี จำนวน 5 ราย และเขตวังทองหลาง จำนวน 8 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทั้งนี้ ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถร้องขอชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” หรือติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โทร.​ 02 251 7853 ต่อ 1214​