น้ำท่วมน่าน

ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

จากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันส่งผลกระทบต่อประชาชน เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม ยาป้องกันน้ำกัดเท้า ยากันยุง ให้แก่ศูนย์ผู้ประสบภัยอำเภอเวียงสาเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ จำนวน 2,500 ครัวเรือน ในพื้นที่ 17 ตำบล รวม 128 หมู่บ้าน และ ได้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท และถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในอำเภอสันติสุขด้วย นอกจากนี้ ได้ประสานกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งภัย และขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชั่นพ้นภัยต่อไป

ยุวกาชาดช่วยชุมชน

อาสายุวกาชาดให้ความรู้ชุมชนสู้โควิด -19

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลังอาสายุวกาชาด กว่า 150 คน ร่วมกับประชาชนเขตพญาไท จัดกิจกรรมในโครงการ “อาสาพาพิชิต พ้นโควิด-19” ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม และวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน และ ชุมชนอาเชียน เขตพญาไท กรุงเทพฯ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 อาสายุวกาชาด จัดกิจกรรมในโครงการ “อาสาพาพิชิต พ้นโควิด-19” ณ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน ประกอบด้วย การจัดทำบอร์ดความรู้ การเดินรณรงค์เรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย จัดทำลานกิจกรรม Brain Based learning (บันไดงูสู้โควิด) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ความรู้เรื่องการล้างมืออย่างถูกวิธี การรับมือกับโรคระบาด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรื่อง การสำลัก Choking และวันที่ 29 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรม ณ ชุมชนอาเซียน…