มอบเงินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นางรติรส จุลชาต มอบเงินพระราชทานแก่สภากาชาดไทย

  วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางรติรส จุลชาต มอบเงินพระราชทานแก่สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2564 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินพระราชทาน ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย

น้ำท่วมสงขลา

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

วันที่​ 7​ มกราคม​ 2564​ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา​ ​นาง​พวง​ศรี​ นุ่น​ชู​คัน​ธ์​ รอง​นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สงขลา​ สมาชิก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สงขลา​ และนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านบ้านแลแบงกว่า 50 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลหลากมาจากเขาบาโหย และเขาแดงไหลมารวมกันที่หมู่บ้านแลแบงซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้น้ำท่วมสูงอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านจำเป็นต้องอพยพออกจากหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยเป็นการชั่วคราว​ ณ ศูนย์อพยพชั่วคราว ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาทวี มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน และอำเภอนาทวีได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดทำข้าวกล่องและแจกจ่ายน้ำดื่มแก่ประชาชนอีกด้วย อำเภอนาทวีมีพื้นที่ประสบภัย 7 ตำบล ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 4,000 ครัวเรือน รวม 14,950 คน อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย จำนวน…

น้ำท่วมยะลา

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบันนังสตา และอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายพลรัช รองเลื่อน ปลัดจังหวัดยะลา/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นหน่วยกำลัง จิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดธารน้ำใจฯ ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาจำนวน 60 ชุด ต่อมา เวลา 11.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลลำใหม่ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นหน่วยกำลัง จิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดธารน้ำใจฯ ให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 50 ชุด