ช่วยกาชาดเมียนมา

สภากาชาดไทยสนับสนุนเงินช่วยเหลือปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดเมียนมา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 สภากาชาดไทยได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมจำนวน 1,000,000 บาท แก่สภากาชาดเมียนมา ผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยศาสตราจารย์ ดร.ติน ซอ โซ เลขาธิการสภากาชาดเมียนมา รับมอบเงินบริจาคจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต ขณะนี้ สภากาชาดไทยกำลังดำเนินการเตรียมสิ่งของบริจาคมูลค่า 2,000,000 บาท เพื่อจัดส่งให้สภากาชาดเมียนมา ก่อนหน้านี้ สภากาชาดไทยส่งหนังสือแสดงความเสียใจแก่สภากาชาดเมียนมาต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา และได้เปิดรับบริจาคจากสาธารณชนเพื่อสนับสนุนสภากาชาดเมียนมาอีกด้วย สภากาชาดเมียนมามุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฐมพยาบาลแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ปฐมพยาบาล รถพยาบาล เปลแบบพับได้ รองเท้าสำหรับเดิน และอุปกรณ์อื่นๆ อาหาร เครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่กาชาดและอาสาสมัคร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ประชุมสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 10 ประเทศ รวมถึงสภากาชาดติมอร์-เลสเต ตกลงที่จะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับสภากาชาดเมียนมาและสนับสนุนปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดเมียนมา ท่ามกลางเหตุการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา