ติมอร์-เลสเต

สภากาชาดไทยสนับสนุนเงินช่วยเหลือเหตุพายุไซโคลนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

สภากาชาดไทยได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจต่อสภากาชาดติมอร์-เลสเต และสนับสนุนเงินช่วยเหลือในการตอบโต้ภัยพิบัติฉุกเฉินเป็นจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 314,700 บาท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ต่อเหตุพายุไซโคลนในพื้นที่กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต อันเป็นผลมาจากอุทกภัยและดินถล่ม ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 เหตุภัยพิบัติดังกล่าวทำให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 42 คน ประชาชนกว่า 10,000 คนได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายด้านที่พักอาศัย ต้องการที่พักพิงชั่วคราว และความต้องการด้านสาธารณูปโภค เช่น ขาดแคลนอาหาร และน้ำดื่ม   สภากาชาดติมอร์-เลสเตได้ออกปฏิบัติการตอบโต้ภัยพิบัติในทันทีด้วยการลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ช่วยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ สร้างที่พักพิงชั่วคราว รวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านจิตใจและสวัสดิการอื่น ๆ แก่ผู้ประสบภัย รวมถึงร้องขอความช่วยเหลือในการตอบโต้ภัยพิบัติจากกองทุนเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉิน (The Disaster Relief Emergency Fund – DREF) สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)