ขอแสดงความยินดีกับ นางวลีภรณ์ ริยะกุล ในโอกาสได้รับเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

ขอแสดงความยินดีกับ นางวลีภรณ์ ริยะกุล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านการพยาบาลเฉพาะทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในโอกาสได้รับเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ครั้งที่ 48 (48th Attribution of the Florence Nightingale) เนื่องในวันพยาบาลสากล ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศอันสูงสุดสำหรับพยาบาลสภากาชาดทั่วโลก นางวลีภรณ์ ริยะกุล เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในสถานการณ์ความขัดแย้ง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุ วินาศกรรมและโรคระบาด โดยแต่ละเหตุการณ์ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง อาทิ เหตุการณ์แก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เหตุการณ์เพลิงไหม้ซานติก้าผับ เหตุการณ์สึนามิในประเทศไทย สถานการ์การแพ่รระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ในเหตุการณ์การประท้วงทางการเมือง แสดงให้เห็นถึงการอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยยึดถือหลักการความไม่ลำเอียงและไม่เลือกปฏิบัติ