ช่วยเหลือสภากาชาดอินเดีย

สภากาชาดไทยสนับสนุนเงินช่วยเหลือสภากาชาดอินเดียเพื่อตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สภากาชาดไทยได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจต่อสภากาชาดอินเดีย และสนับสนุนเงินช่วยเหลือในการตอบโต้ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสาธารณรัฐอินเดีย เป็นจำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 3,152,000 บาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  ซึ่งขณะนี้ สาธารณรัฐอินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันจากโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 27 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 300,000 คน   สภากาชาดอินเดียได้ปฏิบัติการตอบโต้การระบาดใหญ่ในครั้งนี้ ด้วยการลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการปฐมพยาบาล จัดตั้งศูนย์กักตัว พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรับมอบและจัดสรรความช่วยเหลือต่างๆ จากนานาประเทศ     **เครดิตรูปภาพจากทวิตเตอร์และเว็บไซต์สภากาชาดอินเดีย **Photo Cr. : Twitter and website Indian Red Cross Society