บริจาคยาต้านไวรัส

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์รับมอบยาต้านไวรัสจากบริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางโชติรส อำนวยสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาจาก บริษัท Mylan Laboratories Ltd., ประเทศอินเดีย มอบยาต้านไวรัส RICOVIR-EM (30’s) จำนวน 6,000 ขวด รวมมูลค่า 5,760,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ “เพร็พ” พระองค์โสมฯ” (Princess PrEP) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ลงนามสัญญา

สถานเสาวภาลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจี

  วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจีพร้อมน้ำยาทำละลาย ระหว่าง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด โดย นายลือชา วรวิวรรธน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค และนางสาวทิพย์สุคนธ์ เกิดทรัพย์ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตวัคซีนบีซีจีตั้งแต่ต้นน้ำจนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งภารกิจหลักคือการผลิตวัคซีนบีซีจีให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ โดยดำเนินการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต GMP/PICs (Good Manufacturing Practice)และมีการควบคุมกำกับคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับวัคซีนบีซีจีหรือวัคซีนป้องกันวัณโรคได้ถูกกำหนดอยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค…