ครัวพระราชทานตรัง

พิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดตรัง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ 17 – 26 มิถุนายน 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานฯ แห่งที่ 12 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   โดยในวันนี้ (17 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้แทนจากอำเภอเมืองตรัง จำนวน 3,750 ชุด ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จากนั้น ประธานและคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลบ้านควน…