อาสายุวกาชาดบริจาคโลหิต

อาสายุวกาชาด จำนวน 103 คน รวมพลังบริจาคโลหิต ประจำเดือนมิถุนายน

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำอาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด ร่วมบริจาคโลหิต ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ สำนักงานยุวกาชาดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นเพื่อฉลอง 99 สู่ 100 ปี กิจการยุวกาชาดไทย โดยรณรงค์ให้อาสายุวกาชาดร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกเดือนจนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2565  อาสายุวกาชาดจะรวมพลังบริจาคโลหิตครั้งต่อไปในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด โทร. 0 2252 5002-3 กด  1