สถานเสาวภาฉีดวัคซีนโควิด

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนของสถานเสาวภาเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากรัฐบาล   เปิดรับลงทะเบียนผ่าน google form ของสถานเสาวภา สำหรับประชาชนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคไตวายเรื้อรัง 4.โรคหลอดเลือดสมอง 5.โรคอ้วน 6.โรคมะเร็ง และ 7.โรคเบาหวาน โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้ 1. ลงทะเบียนทางระบบหมอพร้อม 2. Scan QR CODE เพื่อลงทะเบียนผ่าน google form (ระบบลงทะเบียนของสถานเสาวภา)…

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

กาชาดชวนจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564

กาชาดชวนจิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรทั่วประเทศ ร่วมเป็นจิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตในการรักษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ด้วยมีพระราชประสงค์ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาท เพื่อสืบสานรักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแด่อาณาประชาราษฎร์ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งล้วนมีการสร้างสรรค์ความผาสุขสงบแก่ประชาชน นำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศตลอดมา…