พระราชทานอาหาร รพ.สมเด็จฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทาน ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ ปีกไก่ตุ๋นเครื่องยาจีนเห็ดหอมกับเห็ดถอบ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  

สถานีกาชาดที่ 5 บรรเทาทุกข์โรงงานระเบิด

สถานีกาชาดที่ 5 บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกระเบิด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางพาณี อนรรฆเดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบหน้ากาก N95 จำนวน 400 ชุด ให้แก่นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการ มูลนิธิร่วมกตัญญู สำนักงานบางพลี สมุทรปราการ และส่งมอบชุดสุขอนามัย จำนวน 200 ชุด ให้แก่นายชะโอด รุ่งเรือง นายก อบต.บางพลีใหญ่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว อบต.บางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกในจังหวัดสมุทรปราการระเบิด