มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้สภากาชาดเนปาล

เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายคเณศ ประสาท ธกาล เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายเล็ก นาถ โกวตัม ที่ปรึกษาและอุปทูตเนปาลประจำประเทศไทย ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สภากาชาดไทยจะส่งให้สภากาชาดเนปาลเพื่อใช้ในการรับมือการระบาดใหญ่ของโรคโควิด – 19  โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ส่งมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สภากาชาดไทยจะมอบให้สภากาชาดเนปาล ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ชุดป้องกันส่วนบุคคล หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และหน้ากาก N 95

กาชาดคอนเสิร์ต

เชิญชมการแสดงดนตรีแนวคลาสสิกแบบออนไลน์ ในงานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47

กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชมการแสดงดนตรีแนวคลาสสิกแบบออนไลน์ ในงานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กเพจ กองทัพเรือ Royal Thai Navy เฟซบุ๊กเพจ The Thai Red Cross Society และ YoutubeLive กาชาดคอนเสิร์ต Royal Thai Navy เพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย อันเป็นการสนองในพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่ให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์ ผู้เจ็บป่วยให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทย ซึ่งกองทัพเรือก็ได้ดำเนินการตามพระราชปณิธาน ตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา…