มนุษยธรรมกับสิ่งแวดล้อม

มนุษยธรรมกับสิ่งแวดล้อม… อีกมุมหนึ่งของน้ำใจที่แสดงออกผ่านการเข้าถึงทรัพยากร

‘มนุษยธรรม’ กับ ‘สิ่งแวดล้อม’ อาจเป็นสองคำที่ฟังดูห่าง อันที่จริงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างผลกระทบให้ประเด็นมนุษยธรรมในหลายพื้นที่ ในแอฟริกา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด จนเกิดเป็นสงครามและความรุนแรงที่ตามมา ในประเทศไทยซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คำถามว่ามนุษยธรรมกับสิ่งแวดล้อมสามารถสะท้อนความมีน้ำใจในช่วงเวลาวิกฤตได้หรือไม่ ได้รับคำตอบที่น่าสนใจจากคุณสุรชัย ปานน้อย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส “ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องมนุษยธรรมโดยตรง เพราะมันแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของการเข้าถึงทรัพยากร ในช่วงโควิด-19 การเข้าถึงหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องของคนที่มีกำลังซื้อสูง คนที่อยู่ฐานล่างต้องใช้หน้ากากอนามัยแบบรีไซเคิลซึ่งทำให้เขามีความเสี่ยงมากกว่า มีคนบอกผมว่ายิ่งคนมีกำลังซื้อสูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งดูดกลืนทรัพยากรมากเท่านั้น มันจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องสื่อสารประเด็นนี้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางความคิด เพราะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ภาระของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของเราทุกคน” คุณสุรชัยกล่าวถึงความตั้งใจของศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส ที่นอกจากจะมองการประกวดภาพถ่ายครั้งแรกของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ในหัวข้อ “Kindness during Crises” เป็นการสร้างจิตสำนึกผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ แต่ยังนำแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์เป็นโล่รางวัลที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิล “ทุกวันนี้มนุษย์เราใช้ทรัพยากรของโลกไปเยอะมาก ประเด็นขยะล้นโลกถือเป็นวิกฤตอย่างหนึ่ง การนำวัสดุรีไซเคิลมาประกอบสร้างเป็นถ้วยรางวัลนอกจากจะเป็นการผลักดันประเด็นนี้ให้เห็นชัดแบบเป็นรูปธรรม ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ ผู้ได้รับรางวัลไม่เพียงรู้สึกภาคภูมิใจแต่เขายังตระหนักถึงปัญหา เรื่องเหล่านี้วัสดุธรรมดาไม่สามารถสื่อสารได้” คุณสุรชัยกล่าว ทุกวันนี้ประเด็นด้านมนุษยธรรมยังเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ศูนย์พัฒนาสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส มองว่าการจัดประกวดภาพถ่ายครั้งนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันประเด็นดังกล่าวให้ได้รับความสนใจมากขึ้นในอนาคต “ประเด็นมนุษยธรรมในไทยมีหลายอย่างน่าเป็นห่วง เรามีความรุนแรงทับซ้อนในหลายพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น ในพื้นที่เรื่องการสาธารณสุข การเข้าถึงวัคซีนกลายเป็นเรื่องของคนมีกำลังซื้อสูง สะท้อนความไม่เท่าเทียมกันซึ่งนั่นก็เป็นมนุษยธรรมในแง่มุมหนึ่ง แต่ในวิกฤตแบบนี้ก็ยังมีเรื่องราวของน้ำใจ เช่น การลงพื้นที่ของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อระดมฉีดวัคซีนให้แรงงานข้ามชาติ เราเห็นได้ว่าผู้บริหารระดับสูงไม่ได้มองข้ามประเด็นนี้ซึ่งเป็นสิ่งดีๆ ที่มองเห็นได้ในสังคมไทย”…