มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสภากาชาดไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสภากาชาดไทยให้แก่สภากาชาดเนปาล

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ท่าอากาศยานตรีภูวัน กรุงกาฐมาณฑุ นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และนางสาวอุทุมพร อำไพวิทย์ อัครราชทูต เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrator)  เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ชุดป้องกันส่วนบุคคล และหน้ากาก N 95 เพื่อให้สภากาชาดเนปาลใช้ในการโต้ตอบการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด–19 ในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. บิชวา เคชาร์ มาสเค รองประธานคณะกรรมการบริหารกลางสภากาชาดเนปาล และคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดเนปาล รับมอบ