อาสายุวกาชาดหนุนทัพ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีภารกิจในการปลูกฝังอบรมและเผยแพร่ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการและอุดมการณ์ของสภากาชาดไทยในด้านมนุษยธรรม และเข้าร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน   นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า “ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สภากาชาดไทยได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศในหลากหลายรูปแบบ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้นำอาสายุวกาชาด เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งการในบรรจุชุดธารน้ำใจฯ เพื่อส่งมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินภารกิจดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รวบรวมอาสายุวกาชาดเป็นจิตอาสาช่วยประสานงานในภารกิจสภากาชาดไทยเปิดรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป สนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค และอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ คือการระดมอาสายุวกาชาดทั่วประเทศ บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลนหนัก ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2564 โดยมีอาสายุวกาชาดร่วมใจบริจาคโลหิตไปแล้ว จำนวน 571 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564)” นายธัชกร หงษ์วิลัย อาสายุวกาชาด เปิดเผยว่า “ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับสภากาชาดไทยในการได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการร่วมบรรจุสิ่งของในชุดธารน้ำใจฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนต่อไป” นางสาวสิรภัทร กาญจนสินิทธ์ อาสายุวกาชาด เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจที่ได้ทำความดีร่วมกับผู้อื่นและได้ร่วมแสดงพลังจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมเราให้ดีขึ้น” นายชูเกียรติ จรัสรุ่งโรจน์ อาสายุวกาชาด เปิดเผยว่า…