มอบสิ่งของโรงพยาบาลสนาม นครศรีธรรมราช

สภากาชาดไทยมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) พร้อมเจ้าหน้าที่ ส่งมอบชุดสุขอนามัย จำนวน  120 ชุด และน้ำยาทำความสะอาดพื้น (2 ลิตร/ขวด) จำนวน 60 ขวด เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดตั้ง จำนวน 2 แห่ง ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางขัน จำนวน 60 เตียง และ ณ โรงเรียนบางขันวิทยา จำนวน  60 เตียง กำหนดเปิดบริการ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หลังจากนั้นได้ส่งมอบผ้าห่ม จำนวน 20 ผืน ที่นอน จำนวน 20 หลัง ชุดสุขอนามัย จำนวน  20…

สภากาชาดไทยผนึกกำลัง รัฐ เอกชน ให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation)

จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก ทำให้การบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อการดูแล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้เปิดระบบดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้าน (Home Isolation: HI) แต่เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ทำให้พบว่ายังคงมีบางส่วนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้ป่วยบางส่วนที่รอการติดต่อเป็นระยะเวลานาน กลายเป็นผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงและบางส่วนก็เสียชีวิตแล้ว สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้จึงประสานความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักอนามัย ศูนย์เอราวัณ แพทยสภา กรุงเทพมหานคร และทีมอาสาสมัครภาคเอกชน ผนึกกำลังร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation) หลังลงทะเบียนในระบบ Home Isolation ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ Home Isolation กับ สปสช.   ทั้งนี้ สปสช. สภากาชาดไทย ร่วมกับทีมงานจิตอาสา เช่น Let’s be heroes หมอริทช่วยโควิด Thai…