พระราชทานเครื่องให้ออกซิเจน

พระราชทานเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow oxygen therapy) แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จำนวน 10 เครื่อง โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาล  เป็นผู้รับมอบ