เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินสนับสนุนการผลิตเครื่อง Chula HFNC

เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินสนับสนุนการผลิตเครื่อง Chula HFNC ในโครงการ “Greater Care Charity by GC & Customers II”

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินสนุบสนุนการผลิตเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (Chula HFNC) เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) และบริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM) ร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าผู้ประกอบการพลาสติก 84 บริษัท ภายใต้โครงการ “Greater Care Charity by GC & Customers II ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กล่าวว่า โครงการ…

เหล่ากาชาดจังหวัดพังงามอบทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา 2564

วันที่ 30​ สิงหาคม​ 2564 นาง​วิภาดา​ ทิ​พญ​พงศ์​ธ​า​ดา​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ มอบ​หมา​ยให้​นาง​จี​รนันท์​ สุท​พัฒน์​แก้ว​ รองนายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ และ​คณะกรรมการ​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน​เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์​ โดยมี​ นายจำเ​ริญ​ ทิ​พญ​พงศ์​ธ​า​ดา​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​พังงา​ เป็น​ผู้มอบทุนการศึกษา​นักเรียน​ ​เรียนดีแต่ฐานะ​ยากจน​ เฉลิม​พระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระกนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ ณ​ ห้องประชุม​เทพทาโร ศาลา​กลางจังหวัดพังงา​ ทุนการศึกษา​ดังกล่าวจัดมอบให้กับนักเรียนที่เรียนดี​ เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนให้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและระดับที่สูงขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนในจังหวัดพังงา แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท​ และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 50 ทุน ทุนละ 3,000 บาท​ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท​ โดยมี​ ดร.ประจวบ หนูเลี่ยง​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดพังงา และนางสาวสุวิภา​ ตั้ง​ก่อสกุล​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต​ ระนอง เป็นผู้รับมอบทุนดังกล่าว