วันปฐมพยาบาลโลก 2564

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เชิญร่วมฟังเสวนาเนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก 2564

  ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ขอเชิญครู อาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมฟังการเสวนาเนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก 2564 ในหัวข้อ “สอนปฐมพยาบาลอย่างไรในยุคโควิด” และร่วมชมการสาธิตปฐมพยาบาล และร่วมกิจกรรม DIY อุปกรณ์ปฐมพยาบาล โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ คุณครูมัดซี นาบอน และคุณครูเปรม ดินแดง ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ทางเฟซบุ๊กเพจ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ กำหนดแนวคิดในการจัดงานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2564 คือ “First Aid at School” เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและส่งเสริมให้ครูมีความรู้และทักษะเรื่องการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องและนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนเพื่อให้สามารถปฐมพยาบาลในชีวิตจริงได้อย่างถูกวิธี