เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เปิดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน เขียนภาษาไทย”

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เปิดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน เขียนภาษาไทย”

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน เขียนภาษาไทย” เพิ่มทักษะด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมีนางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เข้าร่วมพิธี   โดยโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย” เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน จำนวน 1,284 ถุง เพื่อตอบสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน และเยาวชนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และต้องหยุดเรียนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตั้งถังเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ขาดแคลน

วันที่ 15 กันยายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานติดตั้งถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ 1,500 ลิตร ที่ได้รับการสนุนจากบริษัท ปตท.โกบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือปตท.จีซี ให้แก่ชาวบ้านสำหรับใช้อุปโภคบริโภค ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีพ.ศ. 2564 บริษัท ปตท.จีซี ได้สนับสนุนถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ 1,500 ลิตร ให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปติดตั้งยังโรงเรียนหรือหมู่บ้านที่ขาดแคลนถังเก็บน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภค โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้ประสานงานในการติดตั้งในพื้นที่ 56 จังหวัด จำนวน 600 ถัง และในปีพ.ศ. 2565 บริษัท ปตท.จีซีจะสนับสนุนถังเก็บน้ำอีกจำนวน 400 ถัง ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดจะนำไปดำเนินการติดตั้งต่อไป

ซิโนฟาร์มสำหรับกลุ่มเปราะบาง

สภากาชาดไทย เร่งจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากสภากาชาดจีน ให้กลุ่มเปราะบาง

ตามที่สภากาชาดไทย ได้รับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 100,000 โดส จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่สภากาชาดจีนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปฉีดให้แก่ประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อย่างเร่งด่วน โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ทั้งนี้ จะจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ในชุมชน และจัดชุดเคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ประชาชนด้วย โดยผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ โรงพยาบาลทุกแห่งในกรุงเทพมหานครที่ฝากครรภ์อยู่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยใกล้บ้าน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร. 1300 อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)…