เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาช่วยเหลือเกษตรกรและมอบชุดปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอระโนด ซื้อข้าวสารอินทรีย์ บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้กักตัวและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค -​ บริโภคให้กับผู้ต้องกักตัวและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 200 ชุด วันที่ 18 กันยายน 2564 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับอำเภอสะบ้าย้อย  เพื่อมอบให้กลุ่มผู้กักตัวและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 200 ชุด โดยใน 1 ชุด ประกอบด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา สบู่ ยาสระผม ข้าวสาร จำนวน 5 กิโลกรัม โดยมี นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย  และคณะ ร่วมรับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ซิโนฟาร์มบางบอน

สภากาชาดไทย ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตบางบอน

วันที่ 18 กันยายน 2564 ที่วัดนินสุขาราม แขวงบางบอน เขตบางบอน แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง พื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” เป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่ประสานงานกันจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน โดยมีกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ”ซิโนฟาร์ม” ใน 8 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางบอน บางแค คันนายาว ธนบุรี ดินแดง ราชเทวี ทวีวัฒนาและคลองเตย…