18 SEA RCRC

สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 18 แบบออนไลน์

  เมื่อวันที่ 16 และ 17 กันยายน 2564 สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมทางไกลผู้นำกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 18 โดยมีผู้เข้าประชุม 110 คน นำโดยประธานและเลขาธิการของกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ได้แก่ สภาเสี้ยววงเดือนแดงบรูไน ดารุสซาลาม กาชาดกัมพูชา สภากาชาดอินโดนีเซีย องค์การกาแดงลาว สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย สภากาชาดเมียนมา กาชาดฟิลิปปินส์ กาชาดสิงคโปร์ สภากาชาดไทย กาชาดติมอร์-เลสเต และ สภากาชาดเวียดนาม   นอกจากนี้ ผู้บริหารของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สำนักเลขาธิการอาเซียน และศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการบริหารภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management – AHA Centre)  ให้เกียรติเข้าร่วมการหารือในวาระต่างๆ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุม และกล่าวเปิดประชุม ตามด้วยคำกล่าวของนายฟรานเชสโก รอคคา…