มอบชุดธารน้ำใจฯ จ.นครสวรรค์

ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจฯ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ เพื่อรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้น พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเมืองนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบชุดธารน้ำใจฯ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  

ซิโนฟาร์ม

สภากาชาดไทย บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้ประชากรข้ามชาติ

สภากาชาดไทยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีนสำหรับประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน       วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 แก่ประชากรข้ามชาติ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” ให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวแก่ประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน โดยมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนเบื้องต้น 5,000 คน เปิดให้บริการ ดังนี้ – วันที่ 5-8, 11, 16 และ 20 ตุลาคม 2564    ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ – วันที่ 18 และ 19 ตุลาคม…