อุทกภัยสิงห์บุรี

ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย Ms. Kathryn Clarkson, Head of Country Cluster Delegation of  International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย โดยผ่านการร้องขอจากแอปพลิเคชันพ้นภัย รวม 1,380 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี และตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงครัวชุมชนปันสุข ณ ชุมชนตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองฯ และตรวจเยี่ยมหน่วยเรือท้องเบนสภากาชาดไทย ณ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง