อาสายุวกาชาดโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมปฏิบัติงาน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

  วันที่​ 7 ตุลาคม​ 2564 อาสายุวกาชาด สังกัดโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จำนวน 2,409 คน ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย