ซิโนฟาร์ม กาชาด 2

บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้ประชากรข้ามชาติ ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ

วันนี้ (18 ตุลาคม 2564) นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ เดินทางไปยังสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ (สุขุมาลอนามัย) เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน แก่ประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน พร้อมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย โดยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 จำนวน 550 คน การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” แก่ประชากรข้ามชาติได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ในการลงทะเบียนประชากรข้ามชาติ รวมทั้งความร่วมมือจากอาสาสมัครทั้งแพทย์ พยาบาล ชาวไทยและเมียนมา ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย