อุปทูตสหรัฐอเมริกาหารือกับเลขาธิการสภากาชาดไทย

อุปทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยหารือกับเลขาธิการสภากาชาดไทยเรื่องการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชากรข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2564 นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.สตีเวน โอลีฟ ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย  เข้าพบหารือกับ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย  และ ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของสภากาชาดไทย โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรข้ามชาติ  ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับกิจกรรมการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของสภากาชาดไทย และความเป็นเป็นได้ที่ทางสหรัฐอเมริกาจะให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมในการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชากรข้ามชาติดังกล่าว