จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 12

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 12” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยผ่านกิจกรรมการทอดผ้าป่าดวงตามหากุศลณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีพระราชวินัยสุนทร (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 12” ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีกุศลจิต ร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคดวงตา โดยเริ่มดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 และสิ้นสุดโครงการฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564มีเป้าหมาย คือ ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 50,000 ราย จากผลการปฏิบัติงานตลอดโครงการฯ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา (ตั้งแต่วันที่…

สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน

สำนักงานอาสากาชาด ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน

วันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564 อาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 29 จำนวน คน ร่วมภารกิจบรรจุถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย นำไปมอบให้กับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย โดยอาสากาชาดร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 7,500 ชุด ณ โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  

พิธีบวงสรวง”สารคดีกึ่งละครเชิงประวัติศาสตร์” เพื่อเฉลิมฉลองกิจการยุวกาชาดไทย 100 ปี

พิธีบวงสรวง”สารคดีกึ่งละครเชิงประวัติศาสตร์” เพื่อเฉลิมฉลองกิจการยุวกาชาดไทย 100 ปี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นประธานในพิธีบวงสรวง”สารคดีกึ่งละครเชิงประวัติศาสตร์” เพื่อเฉลิมฉลองกิจการยุวกาชาดไทย 100 ปี แห่งการสถาปนา โดยมีหม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี นางจิตติมณฑน์ ธเนศโชติกา ครูใหญ่โรงเรียนราชินี นายวินัย ปฐมบูรณ์ ผู้กำกับ เข้าร่วมในพิธีฯ ณโรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร สำหรับสารคดีกึ่งละครเชิงประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกิจการยุวกาชาดไทย ในโอกาส 100 ปี แห่งการสถาปนา โดยจะมีกำหนดฉายในวันที่ 27 มกราคม 2565 ทาง YouTube Channel และ Facebook อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

รัฐบาลจีน ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม 1 แสนโดส แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โดส เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการโต้ตอบการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ของสภากาชาดไทย วัคซีนดังกล่าวได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยเป็นครั้งที่ 2 ที่สภากาชาดไทยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สภากาชาดไทยจะนำวัคซีนดังกล่าวไปฉีดให้กับกลุ่มคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ