โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เเละกิ่งกาชาด

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เเละกิ่งกาชาดจังหวัดยะลา และกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และ ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยรักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กิ่งกาชาดอำเภอเบตง ส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า ตนเองมีความยินดีอย่างยิ่งที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรมที่มีประวัติยาวนาน กว่า 128 ปี และเป็นองค์กรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นองค์ราชูปถัมภก สภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จึงใคร่ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในองค์กรที่มีเกียรติและเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้บำเพ็ญความดีเพื่อบุญกุศล และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขสภากาชาดไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน…

นิทรรศการภาพถ่ายครั้ง“Kindness during Crises” (ในวิกฤต มีน้ำใจ)

  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ จัดนิทรรศการภาพถ่ายครั้งแรกในไทย “Kindness during Crises” (ในวิกฤต มีน้ำใจ)  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross – ICRC) หรือ ไอซีอาร์ซี ร่วมกับ สภากาชาดไทย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies – IFRC) และ พันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นิตยสาร เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย (National Geographic Thailand) และ สำนักข่าวไทยนิวส์พิกซ์ (Thai News…

กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565

กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัด“กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี          เปิด “กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565” โดยมีนายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย    นางวรรณจนา หาญสมุทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ ร่วมด้วยภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี           สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์  กองทัพอากาศ  สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  กลุ่มเซ็นทรัล  มูลนิธิอิออนประเทศไทย …

เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง นวัตกรรมฝีมือคนไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลงข่าวในหัวข้อ เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง นวัตกรรมฝีมือคนไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยโครงการดังกล่าวได้ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) หรือ และบริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง Chula HFNC (Chula High Flow Nasal Cannula ) เพื่อใช้รักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยจากการติดเชื้อจากโควิด– 19 และผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ นับว่าเป็นเครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูงเครื่องแรกที่ผลิตได้โดยคนไทย สามารถลดการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 จะมีอาการปอดอักเสบรุนแรงมากกว่าร้อยละ 15 ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง โดยพบว่าสามารถลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจและอัตราการเสียชีวิตได้ หลังจากการทดสอบ เครื่อง Chula HFNC  ในอาสาสมัครปกติทั้งหมด 5 คน รวมถึงผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการปอดอักเสบที่รักษาตัวในห้อง ICU ทั้งหมด 10…