เชียงรายและอุบลราชธานี จัดพิธีรับโล่พระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565  ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประเภทหน่วยงาน กลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดดีเด่น โดยมีนายวัลลภ  ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน โดยนายสุรพล  วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เข้ารับโล่พระราชทานฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โอกาสเดียวกันนี้ นางพิชญณ์ภัทร  ศรีประสิทธิ์ ผอ.กศน.อ.เวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วย สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดจาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย                             และเมื่อวันที่ 27 มกราคม…