สภากาชาดไทยมอบเงิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ แก่สภากาชาดตองงา เพื่อบรรเทาภัยพิบัติสึนามิ

สภากาชาดไทยได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจต่อสภากาชาดตองงา และสนับสนุนเงินช่วยเหลือปฏิบัติการโต้ตอบภัยพิบัติคลื่นสึนามิจากการปะทุรุนแรงของภูเขาไฟใต้น้ำขนาดใหญ่ ฮังกา ตองงา และ ฮังกา ฮาอาปาย ในราชอาณาจักรตองงา จำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 660,800 บาท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เหตุภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนกว่า 80,000 คนได้รับผลกระทบ และต้องการการช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคเร่งด่วน เช่น น้ำดื่มที่ปลอดภัย น้ำสะอาด อาหาร และที่พักพิงชั่วคราว เป็นต้น สภากาชาดตองงาได้ออกปฏิบัติการตอบโต้ภัยพิบัติในทันที และพบว่า น้ำดื่มสะอาด เครื่องอุปโภค-บริโภค ที่พักพิงชั่วคราว เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้ประสบภัยพิบัติ และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องได้รับการช่วยเหลือในทันที รวมถึงร้องขอความช่วยเหลือในการบรรเทา ภัยพิบัติจากกองทุนเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉิน (The Disaster Relief Emergency Fund – DREF) สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)