ร่วมสนับสนุนสภากาชาดยูเครนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ขอเชิญร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัย ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งผ่านการปฏิบัติงานของสภากาชาดยูเครน