หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศิลปิน ดารา คณะกุลบุตร-กุลธิดากาชาด นักเรียน และนักศึกษา ในนามอาสายุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” คร้ังที่ 2 พร้อมเปิดป้าย ประชาสัมพันธ์ แจกสติกเกอร์ “ขอบคุณ ที่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” รณรงค์สร้าง จิตสานึก ให้ผู้ขับขี่หยุดรถตรงทางม้าลาย ด้วยการลดความเร็วเขตชุมชน และชะลอก่อนถึงทางแยกทางข้าม ณ บริเวณสี่แยกอโศก-เพชรบุรี กรุงเทพฯ

วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็ก

วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็ก ในการพัฒนาวัคซีนในทุก ๆ วัคซีน จะมีการทดลองในผู้ใหญ่ก่อน แล้วจึงค่อยทดลองในวัยรุ่น เด็กโต ไปจนถึงเด็กเล็ก โดยวิธีการทำงานของวัคซีนแต่ละชนิด ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก มีการทำงานที่ไม่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือปริมาณของวัคซีนในการฉีด ถึงแม้จะมีคำกล่าวว่า “เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก” แต่เนื่องจากสัดส่วนของร่างกายที่แตกต่างกัน ดังนั้นปริมาณของวัคซีนที่ใช้จึงแตกต่างกันด้วยเช่นกัน รวมถึงเด็กและผู้ใหญ่อาจมีการตอบสนองของวัคซีนที่แตกต่างกัน ทั้งในส่วนของการสร้างภูมิคุ้มกัน และผลข้างเคียงในการรับวัคซีน จึงเห็นได้ว่าการพัฒนาวัคซีนจึงจำเป็นต้องศึกษาทดลองในผู้ใหญ่ก่อน จากนั้นจึงศึกษาทดลองในเด็ก จึงจะสามารถหาปริมาณของวัคซีนที่เหมาะสมได้   ปริมาณการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA – ในผู้ใหญ่ (อายุเกิน 12 ปีขึ้นไป) 30 ไมโครกรัม – ในเด็ก (อายุ 5-11 ปี) จะใช้ปริมาณ 10 ไมโครกรัม การทำงานของวัคซีนระหว่างผู้ใหญ่หรือเด็กจะไม่แตกต่างกัน แต่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างกัน เนื่องจากการตอบสนองที่แตกต่างกัน ในเดือนมกราคม 2565 วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งในระดับสากลและในไทย ที่สามารถใช้ในเด็กได้คือ ชนิด mRNA เพียงชนิดเดียว โดยวัคซีนจากบริษัทที่เหมาะสมที่สามารถใช้ในเด็กได้ คือ บริษัท…