คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK และวิธี RT-PCR

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK  (Antigen Rapid Test Kit) และ Rapid real-time RT PCR  เพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ให้เข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป  โดยวิธีการตรวจ Antigen Rapid Test Kit (ATK) คือ การตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ Professional use ที่ต้องใช้ไม้สำลี Swab จมูกตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์  ส่วนวิธีการตรวจด้วยวิธี Rapid real-time RT PCR  เป็นการ Swab จมูกเพื่อเก็บสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบนเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกและทั่วโลกให้การยอมรับว่ามีความแม่นยำสูงช่วยวินิจฉัยการติดเชื้อในระยะเริ่มแรกถึงแม้จะมีเชื้อน้อยก็ตาม  ทั้งนี้ คลีนิคนิรนาม เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen Rapid Test Kit) ในราคา 300…