สภากาชาดไทยรับมอบรางวัล “องค์กรหัวใจทองคำ” ช่วยบรรเทาสาธารณภัยโควิด-19

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรหัวใจทองคำ” ประจำปี 2564 (Golden Heart Award 2021) จัดโดย สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องบอลรูม MAYFAIR โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ