ทำบุญใหญ่ในเดือนเมษายน

ชวนคนเกิดเดือนเมษายน ทำบุญใหญ่กับสภากาชาดไทย โดยร่วมบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา มอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วย ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขบัญชี 045-231390-2 หรือบัญชีออมทรัพย์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ เลขบัญชี 023-1-25888-7 และเชิญชวนแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา ได้ที่ www.letthemseelove.com