8 พฤษภา วันกาชาดโลก #BEHUMANKIND รวมพลังคนไทย บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เชิญชวนคนไทย รวมพลังบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย เนื่องในวันกาชาดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี วันคล้ายวันเกิดนายอังรี ดูนังต์ ผู้ให้กำเนิดกาชาดสากล สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึง นายอังรี ดูนังต์ ผู้ก่อตั้งองค์กรกาชาด และเพื่อยกย่องอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กาชาดทุกคนที่ทุ่มเททำงาน เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความทุกข์ยากมวลมนุษยชาติ ตลอดจนเฉลิมฉลองความสำเร็จในการทำงานของสภากาชาด โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวเปิดกิจกรรมวันกาชาดโลก นางสาวแคททรีน คลาร์คสัน (Ms. Kathryn Clarkson) หัวหน้าคณะผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง ประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ นางดาลิบอร์ก้า ทอปปิค (Ms. Daliborka Topic) รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาค กรุงเทพฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิด และบริจาคโลหิตเนื่องในวันกาชาดโลก ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย