สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย อำเภอเมืองยโสธร อำเภอกุดชุม อำเภอมูลทราย จังหวัดยโสธร

เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร รับมอบชุดธารน้ำใจฯ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัย อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 141 ชุด อำเภอกุดชุม จำนวน 162 ชุด และอำเภอทรายมูล จำนวน 133 ชุด ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ทั้งนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบให้ นายอำเภอเมืองยโสธร นายอำเภอกุดชุม

สภากาชาดไทยเปิดตัวตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่

สภากาชาดไทยเปิดตัวตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่ ภายใต้สโลแกน Volunteer for Lives โดยมี ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย คณะกรรมการอำนวยการด้านการสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร สื่อมวลชน เข้าร่วมงาน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วมงานผ่าน zoom