ขอเชิญนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดสร้างเกมรณรงค์ บริจาคโลหิต จากคอมพิวเตอร์ BRAND’S Young Blood Game Creator หัวข้อ BRAND’S Young Blood Her- สร้างจิตสำนึกและความภูมิใจของการเป็น “ผู้ให้”

เงื่อนไขคุณสมบัติผู้ส่งผลงาน 1. ต้องเป็นนิสิตนักศึกษาในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 23 ปี 2. ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการประกวดที่ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th หรือ สแกน QR CODE 3. กรอกใบสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่ บัดนี้ – 15 กันยายน 2565 4. ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศวันที่ 27 กันยายน 2565 เพื่อร่วมพัฒนาผลงานกับ ผู้เชี่ยวชาญ และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทาง www.facebook.com/nbctrc, www.facebook.com/BRANDSworldThailand 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด