สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 345

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 345   วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เสด็จเข้าห้องรับรอง พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนองค์กร สภากาชาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการสภากาชาด และผู้แทนภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัว จำนวน 12 ราย พระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและเข็มกลัดพระนามาภิไธย “สธ” แก่นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ต่อมา เสด็จขึ้นชั้น 9 และเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 345 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ…

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อจากเบอร์ 0 2252 2568-9 เป็น 0 2251 6711-15 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และผู้ที่มารับบริการที่คลีนิคนิรนาม สามารถสอบถามผลตรวจ HIV ได้ที่อีเมล [email protected] และผลตรวจโรคอื่นๆ ได้ที่อีเมล [email protected] #คลีนิคนิรนาม #สภากาชาดไทย

ฉลอง 1 ทศวรรษ ห้องรับบริจาคโลหิต โรงแรมโฆษะ ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัย 30 ล้าน ซีซี ช่วยชีวิตผู้ป่วย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “ฉลอง 10 ปี & 100 ครั้ง ความดี ที่ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ณ โรงแรมโฆษะ” เชิญชวนสร้างบุญ ต่อชีวิต รวมพลังแห่งการให้ บริจาคโลหิตที่ปลอดภัยช่วยชีวิตผู้ป่วย      รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ณ โรงแรมโฆษะ เปิดให้บริการรับบริจาคโลหิตมาตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ ให้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงแรมเป็นห้องรับบริจาคโลหิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยก่อนหน้าที่จะมีห้องรับบริจาคโลหิตในโรงแรม นายชาติชาย ได้สนับสนุนให้มีการจัดรถออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับบริจาคโลหิตในทุก 3 เดือน และเพิ่มความถี่ในการรับบริจาคโลหิตเป็นเดือนละครั้ง ก่อนจะพัฒนามาเป็นห้องรับบริจาคโลหิต ในพื้นที่ของโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เช่นในปัจจุบัน สามารถรองรับผู้บริจาคโลหิตได้มากกว่า 200 ราย ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ทศวรรษ ของการให้ที่ยิ่งใหญ่นี้…

“กาชาด” ชวนชาวไทย บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตลอดเดือนมิถุนายน 2565

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรทั่วประเทศ ร่วมทำความดีตลอดเดือนมิถุนายน 2565 ด้วยการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในงานพระราชพิธี การพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้า ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การต่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสาธารณสุข  รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกภูมิภาค .   โอกาสอันเป็นมงคลนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดทำโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ…

ภัยร้ายจากชานมไข่มุก

ธุรกิจชานมไข่มุกเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กไปจนผู้สูงอายุต่างก็นิยมชมชอบเครื่องดื่มชนิดนี้ที่มีการผสมส่วนประกอบต่าง ๆ โดยเฉพาะเมื่อเพิ่มลูกเล่นใหม่มากมาย เช่น เพิ่มชีส ช็อคโกแลต หรือบราวน์ชูก้า ที่กำลังมาแรง ก็ยิ่งเสริมเทรนด์เครื่องดื่มให้เป็นที่ติดอกติดใจมากขึ้น การดื่มชานมไข่มุกมากเกินปริมาณที่แนะนำต่อวันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลเสียต่อสุขภาพของทุก ๆ วัย วัยที่น่าเป็นกังวลที่สุด คือ วัยเด็ก การบริโภคชานมไข่มุกมีภัยต่อสุขภาพมากกว่าเรื่องน้ำหนักเกิน เพราะเด็กอาจมีพฤติกรรมติดหวาน ส่วนผสมแฝงทั้งปริมาณน้ำตาลสูง และอาจมีสารกันบูด เป็นภัยต่อสุขภาพและอาจสร้างปัญหาขาดสารอาหารได้ การได้รับปริมาณน้ำตาลเกินต่อวันเป็นประจำ ส่งผลให้เด็กติดหวาน ทำให้เสี่ยงต่อภาวะดื้อต่ออินซูลิน ส่งผลให้ระบบเผาผลาญมีปัญหาตั้งแต่อายุยังน้อย มีโอกาสเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดผิดปกติ รวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นภัยเงียบที่อาจจะรู้ตัวเมื่อสายเกินไป สาเหตุของโรคมาจากพฤติกรรมชอบทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม เกินมาตรฐาน ยังไม่นับสารปนเปื้อนอื่น ๆ ที่ผู้บริโภคไม่มีทางรู้ว่าชานมไข่มุกแต่ละยี่ห้อนั้น มีส่วนผสมของอะไรบ้าง จากการสำรวจของกรมอนามัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า คนไทยบริโภคน้ำตาลมากถึงวันละ 20 ช้อนชา เกินกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำถึง 3 เท่า ในขณะที่สถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วนก็พุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ชอบเครื่องดื่มรสหวาน ทำให้เด็กไทยจำนวนมากในยุคนี้มีภาวะน้ำหนักเกิน รวมถึงกลายเป็นเด็กอ้วนเพิ่มขึ้น…