สภากาชาดไทยส่งเงินบริจาคจากสาธารณชนสนับสนุนสภากาชาดยูเครน ในปฏิบัติการตอบโต้วิกฤติด้านมนุษยธรรมในยูเครน

สภากาชาดไทยได้นำส่งเงินบริจาคที่ได้รับจากสาธารณชน จำนวน 34,320 ดอลลาร์สหรัฐ (1,189,644.80 บาท) ให้กับสภากาชาดยูเครน เป็นครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการตอบโต้วิกฤติความขัดแย้งทางอาวุธในยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพลเรือนชาวยูเครน ผู้คนจำนวนมากกว่า 12 ล้านคน ต้องเดินทางออกนอกประเทศ น้ำและอาหารไม่เพียงพอ เกิดการอดอยาก หิวโหย การบาดเจ็บและเสียชีวิต การพลัดพรากและสูญหายของบุคคลในครอบครัว ความไม่มั่นคงปลอดภัย สภากาชาดยูเครนยังคงมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในยูเครน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง อาหาร ความปลอดภัย สุขภาพ น้ำและสุขอนามัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบ

ผู้บริหารสภากาชาดไทยวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันอานันทมหิดล 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคารอปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย