งานเดิน-วิ่งเทรลประเภททีม 4 คน ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ AIA One Billion Trail 2022

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (๑๐๘ ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) และทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการพยาบาล และห้องสมุด อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เป็นการส่วนพระองค์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สมทบกองทุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับเหรียญ 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เป็นที่ระลึก – สนใจร่วมบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย – ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงค์ เปิดให้บริการ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. โทรศัพท์ 02-256-4382 หรือ 02-256-4505 – ศาลาทินทัต เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา…