“สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย” เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

7 ตุลาคม 2565 นางจิราพร ศรีสอ้าน ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย และเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมผนึกกำลังในโครงการ “สยามรวมใจ ไทยช่วยไทย” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเปิดให้ผู้มีจิตกุศลนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปบริจาคหรือร่วมบริจาคเงินใน “โครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย” บริเวณจุดรับบริจาค ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. วันที่ 5-25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดแสดงบูธเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ด้วย นอกจากนี้ สามารถร่วมสมทบทุนสนับสนุนการช่วยเหลือของสภากาชาดไทย ด้วยการบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย-เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน เลขที่บัญชี…