สภากาชาดไทย ส่งเรือท้องแบน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 หน่วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ บริการรับ-ส่งประชาชนในหมู่บ้านปากเปือย ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเกิดน้ำท่วมถนนทำให้เส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านถูกตัดขาด ในการนี้นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ โดยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในหมู่บ้านดังกล่าว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 ณ วัดธาตุสว่างโนนยาง ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.33 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดธาตุสว่างโนนยาง ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เลขาธิการสภากาชาดไทย เหรัญญิกสภากาชาดไทย และคณะกรรมการสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ ต่อมา เสด็จเข้าภายในศาลาการเปรียญ ทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ เหรัญญิกสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายหนังสือที่ระลึก จากนั้น เลขาธิการสภากาชาดไทย กราบบังคมทูลรายงาน และกราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก และพระราชทานพระราชวโรกาสให้เจ้าอาวาสวัดธาตุสว่างโนนยางถวายของที่ระลึก จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ วัดธาตุสว่างโนนยาง…

ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ICRC เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางคริสตีน ซิโพลลา ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนภารกิจด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศอัฟกานิสถาน ในโอกาสนี้ นายเตช บุนนาค ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศที่ให้การสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ในการติดตั้งแท็งก์น้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนสามแห่งในจังหวัดยะลา

ผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชียเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 คุณ Hilda T. Cleofe เจ้าหน้าที่งานความปลอดภัยและการรับมือกับเหตุฉุกเฉินอาวุโสของธนาคารพัฒนาเอเชีย เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับพนักงานและเยี่ยมชมภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย