เทียนส่องใจ WORLD AIDS DAY TikTok Challenge

  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานวิดีโอคลิปสั้น TikTok เนื่องในวันเอดส์โลก 2565 ร่วมรณรงค์ในหัวข้อ “การสนับสนุนความเสมอภาคและเท่าเทียมของผู้ติดเชื้อ HIV ในการอยู่ร่วมกันในสังคม” ในกิจกรรม “เทียนส่องใจ WORLD AIDS DAY TikTok Challenge”   เงื่อนไขและขั้นตอนการร่วมกิจกรรม โพสต์คลิปวิดีโอบนแอดเคาท์ TikTok ของคุณ ในสไตล์ของตัวคุณเอง โดยในคลิปจะต้องมีเนื้อหารณรงค์การสนับสนุนความเสมอภาคและเท่าเทียมของผู้ติดเชื้อ HIV ในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยไม่จำกัดเทคนิคการผลิต หรือตัดต่อ และรูปแบบการนำเสนอ ในคำบรรยาย (Caption) ของคลิปจะต้องใส่ hashtag ดังนี้ #Equalize #ทำให้เท่าเทียม #LetsStopHIVTogether #ไม่ติดใหม่ไม่ตีตราหยุดปัญหาเอดส์ #ThaiRedCrossSociety ลงทะเบียนด้วยการส่งรายละเอียดดังนี้ · ถ่ายภาพหน้าจอ (Capture) คลิปวิดีโอ TikTok ที่ร่วมกิจกรรม ส่ง Link URL ด้วยการกด Share แล้วเลือก copy…