สภากาชาดไทยส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ครั้งที่สองให้ศรีลังกา เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นาง ซี.เอ. จมินทะ ไอ. โกโลนเน่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธีรับมอบยาและเวชภัณฑ์ครั้งที่ 2 รวมมูลค่าหนึ่งล้านบาท ที่สภากาชาดไทยทำการจัดซื้อและจะส่งให้รัฐบาลศรีลังกา เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมี ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ส่งมอบ ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ ยาและเวชภัณฑ์ที่สภากาชาดไทยส่งมอบให้ในครั้งนี้ จัดซื้อโดยสภากาชาดไทยด้วยเงินบริจาคจาก องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานช่วยจัดส่งความช่วยเหลือผ่านองค์การอนามัยโลก (WHO) ไปยังประเทศศรีลังกา