สภากาชาดไทยร่วมภารกิจนำร่างคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีกลับสู่บ้านเกิดที่ชัยภูมิ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 21.30 น. ร่างคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีได้กลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศ ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ และสภากาชาดไทยได้สนับสนุนยานพานะในการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ภูมิลำเนาที่จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับการประสานงานจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ให้ร่วมดำเนินภารกิจที่สำคัญในครั้งนี้